Ψάρια Καθαρισμένα Κατεψυγμένα
Corealis

Ψάρια Καθαρισμένα Κατεψυγμένα

Περιγραφή
Μονάδα Μέτρησης
Βάρος (gr) / Συσκευασία
Συσκευασία
ΒΑΚΑΛΑΟΣ Α/Κ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟΣ  ΚΙΛ   ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΔΙΧΤΥ
ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΑ Α/Κ 300-500 ΚΑΘ/ΝΑ ΚΙΛ   ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΔΙΧΤΥ
ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΑ Α/Κ 500-700 ΚΑΘ/ΝΑ ΚΙΛ   ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΔΙΧΤΥ
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΑ ΚΙΛ   ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΔΙΧΤΥ
ΣΑΡΓΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟΣ ΚΙΛ   ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΔΙΧΤΥ
ΣΥΝΑΓΡΙΔΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΙΛ   ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΔΙΧΤΥ
ΤΣΙΠΟΥΡΕΣ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΑΣ ΚΑΘ/ΝΕΣ ΚΙΛ   ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΔΙΧΤΥ
ΦΑΓΚΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΑ ΚΙΛ   ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΔΙΧΤΥ